Naval Architect- nimikkeen käytöstä

Suomalaisissa korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa on lisätty opiskelijoiden vapautta valita
tutkintoonsa sisältöjä entistä vapaammin. Tämän vuoksi on paikallaan määritellä Naval Architect-
nimikkeen sisältö siten, että se kuvaa riittävällä tarkkuudella henkilön osaamista.

Naval Architect- ammattinimike on maailmanlaajuisesti yleisesti käytössä korkeakoulussa kandidaatti- tai
maisteritutkinnon laivanrakennuksessa (meritekniikassa) suorittaneilla insinööreillä. Ammattinimikkeen
mielletään osoittavan henkilön omaavan tietyt tiedot ja taidot omalta alaltaan. Tämä tarkoittaa
kiteytettynä laivan suunnittelun perusasioiden osaamista, laajemmin myös laivanrakennusprosessin
hallintaa. Suomessa ei vastaavaa suomenkielistä nimikettä ole, vaikka joskus näkee käytettävän titteliä
”Laivanrakennusinsinööri” tai ”Diplomi-insinööri/Insinööri, laivanrakennus”.

Laradi ry on muodostanut oman kantansa tittelin käytöstä. Seuraavat kriteerit täyttämällä voi hyvällä
omallatunnolla laittaa käyntikorttiinsa ”Naval Architect”:

 1. Henkilö on suorittanut teknillisessä oppilaitoksessa, korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa
  vähintään insinööritasoisen tekniikan alan loppututkinnon.  Teknikkotutkinto tai tiedeyliopiston
  tekniikan kandidaatti eivät yksin riitä.
 2. Suoritettuun tutkintoon on sisältynyt ammattiopintoina meriteknisiä aiheita ja sen lisäksi
  opinnäytetyö meriteknisestä aiheesta. Vanhamuotoisen laivainsinööritutkinnon suorittaneilta ei
  vaadita opinnäytetyön suorittamista.
 3. Meriteknisten aiheiden sisällöissä tulee olla käsiteltyinä ainakin vakavuuden ja hydrodynamiikan
  perusteita, laivan rakenteiden ja koneistojen perusteita sekä laivan suunnittelu- ja
  rakennusprosessin perusteita.